Praca tymczasowa

Dlaczego warto podjąć pracę tymczasową

Zasady działania podjęcia pracy tymczasowej bazują na trójporozumieniu pomiędzy pracownikiem, Agencją Pracy Tymczasowej a pracodawcą, zwanym pracodawcą użytkownikiem.

Co należy zrobić, aby podjąć pracę tymczasową?

Po pierwsze należy zgłosić się do Agencji Pracy Tymczasowej, to właśnie tutaj dostępne są bieżące informacje, oferty pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Po sukcesywnych rozmowach kwalifikacyjnych, podpiszemy z Państwem stosowne umowy z określeniem dokładnego czasu pracy, okresu, stanowiska, obowiązków i wynagrodzenia. Po dopełnieniu wszystkich formalności, oddelegujemy do pracodawcy użytkownika.

Proces ten ma kluczową zaletę bezpieczeństwa. Ze swojej strony zapewniamy Państwu sprawdzonych pracodawców, szeroki wybór ofert i pewność w wyborze właściwego stanowiska oraz monitorowanie przebiegu tej współpracy. Takie narzędzia jak profesjonalne formularze osobowe, zaawansowany system technologiczno – informatyczny, pomoc opiekuna – koordynatora gwarantuje bezpieczeństwo wysokich warunków poszukiwania i podejmowania zatrudnienia.

Najistotniejsza jest jednak odpowiedź na pytanie, dlaczego warto podjąć pracę tymczasową?

Przede wszystkim zyskują Państwo zatrudnienie w elastycznym wymiarze czasowym, mają możliwość zdobycia doświadczenia,
a przy tym wszystkim opiekę ze naszej strony.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy.

Zastanawiasz się czy praca tymczasowa jest dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem?

Poniżej przedstawiamy, jakie poniesiesz z tego tytułu korzyści:

  • statystycznie krótszy czas oczekiwania na możliwość zatrudnienia
  • elastyczne godziny pracy
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie, stażu pracy
  • podniesienie swoich kwalifikacji oraz sprawdzenie dotychczasowych umiejętności w różnych środowiskach pracy
  • bezpieczeństwo wyrażone umową o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy
  • opiekę Agencji Pracy, pod względem monitorowania warunków pracy oraz formalności kadrowo – płacowych
  • zabezpieczenie prawne przed zatrudnieniem na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych (w myśl przepisów wydanych w oparciu o art. 23715 Kodeksu pracy)
  • prawo do dwóch dni urlopu w miesiącu, w przypadku niewykorzystania przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Top