Poradnik

Kilka słów o CV

Wielu z nas niejednokrotnie zastanawiało się jak prawidłowo i schludnie powinien wyglądać życiorys zawodowy, którym jest #CV (z łac. Curriculum Vitae). Na pierwszy rzut oka wydaje się to prosta sprawa, jednak pisząc CV popełniamy wiele podstawowych błędów. Piszemy je w różnych celach i do rozmaitych firm czy też urzędów, dlatego też szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na harmonijną budowę tego pisma, od czego może zależeć nasz sukces w podjęciu nowej pracy.

Wszystkie informacje znajdujące się w CV są odpowiednio pogrupowane tematycznie.

Przedstawiamy podstawowe zasady jakimi powinny kierować się osoby, które chcą się dowiedzieć jak napisać CV:

 • Wygląd – forma powinna być przejrzysta, pismo czytelne i schludne, ze zwróceniem uwagi na błędy ortograficzne, stylistyczne czy gramatyczne
 • Treść – winna zawierać najważniejsze informacje pogrupowane na poszczególne nagłówki, z podkreśleniem atutów, które mogłyby być docenione przez przyszłego pracodawcę.

Do głównych grup należą:

 • Dane osobowe – zalicza się tu: Imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres email
  i zdjęcie (np. legitymacyjne)
 • Wykształcenie – piszę się tu wszystkie ukończone szkoły wraz z latami i kierunkami w odwróconym porządku chronologicznym, jak i ogół ukończonych szkoleń czy kursów
 • Doświadczenie zawodowe – z zachowaniem odwrotnej chronologii (rozpoczynając od najbardziej aktualnego) wypisuje się kolejno miejsca pracy wraz z dokładną datą rozpoczęcia i zakończenia, nazwą firmy, stanowiskiem pracy i zdobytym doświadczeniem
 • Dodatkowe umiejętności – możemy tu zaliczyć m.in. znajomość języków obcych, zakres obsługi komputera i różnych programów, zdolność prowadzenia samochodu czy posiadanie rozmaitych uprawnień, można wspomnieć także o swoich zainteresowaniach.

Pamiętaj o tym że:

 • CV musi znajdować się na kartce A4, a najlepiej jakby mieściło się na jednej stronie piszemy obowiązkowo
  na komputerze
 • podkreślamy ważniejsze elementy np. przez pogrubienie
 • wszystkie zawarte informacje powinny być prawdziwe
 • obowiązkowa jest klauzula informująca o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych o takiej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).

Reasumując, ta krótka informacja zawarta w CV ma przekonać pracodawcę, że to właśnie Ty powinieneś otrzymać daną posadę.

Top