Praca tymczasowa

Praca tymczasowa / Leasing pracowniczy

Praca tymczasowa stanowi elastyczną formę zatrudnienia, a zarazem jeden z najbardziej efektywnych wariantów polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Jako pracodawca Euro-Solutions przejmuje na siebie obowiązki działu kadr kontrahenta, w stosunku do swoich pracowników tymczasowych. Wszelkie czynności prawne związane z ich zatrudnieniem (zgłoszenie do ZUS i US czyli odprowadzanie składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek, wypłata wynagrodzeń, dopełnienie wymogów prawno- formalnych, badania okresowe i szkolenia z zakresu BHP) realizowane są przez nas. Kontrahent nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z powyższymi czynnościami, jak również nie jest związany z poszczególnymi pracownikami umowami o pracę.

praca tymczasowa

 Korzyści dla klienta

Elastyczność zatrudnienia

Redukcja kosztów

Ograniczenie liczby stałych etatów

Dostosowanie liczby pracowników do bierzących potrzeb

Top