O firmie

MISJA

Podróż rozpoczyna się od poznania mapy, naszą jest Misja, która jest trwała i niezmienna. To ona ukierunkowuje nasz rozwój i cele. Pod jej kątem ważymy każde nasze działanie, decyzję.

Istniejemy po to aby:

 • uzdrowić patologię rynku pracy
 • uświadamiać społeczność o jej prawach, jako pracowników
 • przywrócić wiarę pracodawców w lojalnego i solidnego pracownika

WARTOŚCI

ZAUFANIE

LOJALNOŚĆ

SZCZEROŚĆ

MENTALNOŚĆ

Po pierwsze skupienie na rynku pracy

 • ciągły monitoring potrzeb naszych klientów, pracowników
 • stała obserwacja gospodarki
 • trwała współpraca z państwowymi organami, mającymi wpływ na rynek pracy

Po drugie pracuj mądrze

 • ustalaj priorytety
 • bądź otwarty na zmiany
 • analizuj konstruktywną krytykę, podchodź krytycznie do swoich działań
 • pracuj efektywnie

Po trzecie zachowuj się jak szef

 • bierz odpowiedzialność za podjęte lub zaniechane działania
 • buduj stałe relację z klientami
 • dbaj o wizerunek swojej firmy
 • bądź śmiały w swych działaniach
 • ucz się na otrzymywanych rezultatach, nie ma błędów są tylko informacje zwrotne

WIZJA

Kiedy poznamy mapę potrzebujemy zapoznać się z jej legendą, trasą, którą zamierzamy dojść do celu. Taką legendą dla firmy, trasą prowadzącą do uzyskania konkretnych efektów, jest Wizja. My posiadamy wizję to ona motywuję nas głównie do działania.

Ludzie:  którzy są zmotywowani, świadomi swoich praw i chętnie podejmujący z nami współpracę.

Portfolio: projekty i działania odzwierciedlające nasze wartości i mentalność. Ukazujące naszą pasję i profesjonalizm.

Partnerzy: współpraca na poziomie trwałych relacji, które są fundamentem konkretnej kooperacji, zależności. Opierająca się przede wszystkim na zaufaniu. Zależy nam aby nasi zleceniodawcy i pracownicy byli przez nas obsługiwani na najwyższym poziomie. Pragniemy tworzyć trwałe zespoły pracowników, ponieważ sukcesy naszych partnerów, klientów są też naszymi sukcesami i vice versa.

Planeta: bierzemy na siebie odpowiedzialność za ziemie i globalną społeczność. Nasza firma wewnętrznie używa recyklingu, stosujemy się do prostych sposobów, metod dbania o ekologię. Organizujemy szereg działań, na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności o jej prawach. Motywujemy młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje życie. Staramy się równoważyć światowy rynek pracy. Na bieżąco go monitorujemy i przekazujemy informację naszym partnerom, społecznościom.

Zysk: staramy się równoważyć zysk materialny z moralnym. Naszym wspólnikom, partnerom tudzież klientom zależy na dobrych wynikach finansowych. Dlatego staramy się aby zyski materialne były stałe i zrównoważone. Zdajemy sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności za ich portfele. Wyznajemy zasadę, że jesteśmy dobrzy, gdy spełnimy trzy kryteria :

 • skuteczność
 • dobra cena
 • szybkość

Zysk materialny, jest u nas równoznaczny z zyskiem moralnym. Owocem tego stwierdzenia jest szereg działań, współprac z organizacjami non profit, mającymi na celu szerzenie wiedzy na temat pracy, zatrudnienia itd. wśród lokalnej społeczności.

Zapraszamy do współpracy

Agencja Pracy Euro-Solutions

Top